Intézményünk

A Gabonakutató szerepe a magyar agrárkutatásban

A kilenc évtizedet megélt Gabonakutató 1924-es alapításától 2008-ig állami intézményként, a földművelésügyi szaktárcához tartozott. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek történő átadását követően – a kötelezően előírt átalakulással 2009. január 1-től – olyan állami vagyont hasznosító, nonprofit közhasznú kft-ként működik, amelyben az innovációs folyamat egésze és egysége továbbra is fenntartható.


A cég 2013. szeptemberétől ismét az agrártárcához, a jelenlegi Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik úgy, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) hálózatában önálló gazdasági társaságként öregbíti tovább a kutatóintézet hírnevét. A Kft állami tulajdonú, de nem állami finanszírozású társaság: 2,2-2,5 milliárd forint éves árbevétele jog- és licencdíjakból, vetőmag feldolgozásból, értékesítésből és tudományos pályázatokból származik. A cég az utóbbi években a gazdasági válság ellenére is nyereségesen működött.
A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. az egyik legnagyobb magyar agrárkutató intézmény, 22 szántóföldi növényfajból Magyarországon 128, külföldön (20 ország) több mint 60 minősített fajtával, hibriddel áll a köztermesztés rendelkezésére.
Nemesített növényfajaink


Jelenleg is nemesített:

 • őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, őszi és tavaszi tritikále, tavaszi és őszi zab, őszi durumbúza, őszi rozs
 • kukorica, szemescirok, silócirok, szudánifű
 • napraforgó, őszi káposztarepce, szója, olajlen, köles, vöröshere, mohar, pohánka

Fajtatulajdonlás révén (a Gabonakutató nemesítette, de a fajták más kezelésébe kerültek):

 • seprűcirok, vöröshagyma, fokhagyma, sütőtök, sárgadinnye, paprika

 

Tevékenységük főbb területei

 • Klasszikus nemesítési feladatok: jó minőségű és termőképességű, növényi betegségeknek, kártevőknek és szárazságnak, fagynak ellenállófajták előállítása. A fejlesztés célja, hogy a választékban egyaránt legyenek élelmezésre, takarmányozásra, ipari és bioenergetikai felhasználásra alkalmas fajták.
 • Az alkalmazott kutatás gyakorlatot jól szolgáló értékeit jelzi az 48 élő és az 15 elfogadás előtt álló növényfajta oltalom és szabadalom.
 • A fenntartható növénytermesztést és a környezet védelmét segítik a termesztéstechnológiai kutatások: műtrágyázási tartamkísérletek, vegyszeres védekezési (fungicid, herbicid, inszekticid) tesztelések. Ezek adatai megbízhatóan tájékoztatnak az új törzsek, vonalak, fajták, hibridek reakcióiról, a készítmények hatékonyságáról. A kutatók e kísérletek alapján dolgozzák ki különböző talajokra az intenzív, a félintenzív, továbbá az öko-, a bio- és precíziós fajtaspecifikus termesztéstechnológiákat.
 • A vetőmagüzemekben F1 hibrid, elit, I. és II. szaporulati fokú, kiváló minőségű fémzárolt vetőmag előállítás történik. A vetőmag-feldolgozás ISO 9001: 2008 szabvány szerinti tanúsítás alapján folyik.
 • Az életminőség javítását célzó diétás és diabetikus gyógyélelmiszerek fejlesztése, receptúrák kísérletes kidolgozása. Diétás termékek: a FE-MINI gluténmentes, fehérjeszegény, fenilalaninszegény élelmiszerek (24 termék) lisztérzékenyek (coeliakia), vesebetegek, fenilketonuriás (PKU) betegek részére.Diabetikus termékek: DIABET-MIX (Diabet Trade Kft.-vel közös) diabetikus sütőipari termékcsalád (5 termék) amely kedvező élettani hatást biztosít a cukorbetegek számára.


Főbb helyszínek

A nemesítői és agrotechnikai munka a szegedi központban és szegedi telepeken (Szeged-Öthalom, Szeged-Kecskés-telep), a táplánszentkereszti kutatóállomáson és további nemesítő telepeken (Kiszombor, Fülöpszállás) valósul meg. Ezek a helyszínek jól reprezentálják az országon belüli eltérő klimatikus viszonyokat, talajadottságokat és más természeti tényezőket, így az itt végzett nemesítési szelekció kiváló lehetőséget nyújt jó alkalmazkodóképességű fajták és azok vetőmagjainak szaporítására.
Szabadföldi kutatásokra, elsődleges vetőmag szaporításra 1800 hektár saját kezelésű terület, vetőmag feldolgozásra, fémzárolásra és tárolásra két vetőmag üzem áll rendelkezésre.


Kutatók és kutatási eredmények

 • Az eredményes, külföldön is jegyzett tevékenység 40 kutatóhoz kötődik, akik közül egy fő az MTA rendes tagja, az MTA doktorainak száma 4, a kandidátusoké, ill. a PhD fokozatúaké 17. A munkatársak részt vesznek nemzetközi és hazai tudományos szervezetek, testületek életében, számos (külföldi partnerekkel közösen művelt) projekt résztvevői.
 • A társaság növénytermesztési szaktanácsadással áll az érdeklődő gazdálkodók rendelkezésére, valamint szakfolyóiratokat (Kutatás és Marketing, Cereal Research Communications) adunk ki.
 • Munkatársaink a legutóbbi évtizedben is több mint 1400 tudományos és ismeretterjesztő cikket publikáltak.
 • A tudományos kutatási eredményeik világszerte ismertek, s ennek köszönhetően az utóbbi évtizedben 4 nemzetközi tudományos konferenciát szerveztek.
 • A kutatás és agrároktatás kapcsolata valósul meg a Gabonakutató munkatársainak egyetemeken tartott előadásai, a doktori iskolákban kifejtett tevékenysége, a kihelyezett tanszéki oktatások révén.
 • A Gabonakutató a kutatásban és az értékesítésben 200 hazai partnerrel, 50 külföldi céggel áll kapcsolatban.
 • Termékeikért, újdonságaikért egy alkalommal a Magyar Innovációs Nagydíjat, 3 alkalommal az FVM Agrár Innovációs Díját, 1 alkalommal az OMFB Innovációs Díját és 1 alkalommal a Magyar Innovációs Szövetség Kiemelt elismerését nyerték el. Mezőgazdasági Szakkiállításokon az elmúlt 10 évben 3 Terméknagydíjjal, 8 Termékdíjjal, Különdíjjal és II. Díjjal, valamint OMÉK Agrárfejlesztési Díjjal gyarapodtak. A 90 évnyi, eredményes munkát 2014-ben a NÉBIH Köztermesztési Díj-jal jutalmazta. Külföldi elismerésüket a Kanadában kapott nemzetközi kiállítási vetőmagdíj, valamint a vetőmag kategória Nemzetközi Export Trófeája fémjelzik.
 • A Kft kutatói személy szerint is számos állami, tudományos és szakmai kitüntetés birtokosai.