Jogi nyilatkozat

A Gabonakutató Nonprofit Kft. (székhely: 6726 Szeged Alsó kikötősor 9.) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.gabonakutato.hu internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Mindezek ellenére, a Gabonakutató  Nonprofit Kft. sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Gabonakutató Nonprofit Kft., nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

A www.gabonakutato.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Gabonakutató Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Gabonakutató Nonprofit Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Gabonakutató Nonprofit Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésre bocsájtott ilyen jellegű adatokat. Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisával és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a www.gabonakutato.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Gabonakutató Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Gabonakutató Nonprofit Kft. honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Gabonakutató Nonprofit Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Gabonakutató Nonprofit Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerző jogi, polgár jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Gabonakutató Nonprofit Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.