Milí návštevníci, radi by sme Vás touto cestou privítali na stránke spoločnosti Gabonakutató Nonprofit Kft.

Naša spoločnosť so svojou 90 ročnou tradíciou je jedným z najväčším výskumným ústavom v Maďarsku.

So šľachtením nových odrôd poľných plodín, ich zavedením do verejného pestovania, zlepšovaním a optimalizovaním pestovateľských systémov a technológií, a s výrobou osív s vysokým genetickým potenciálom prispieva k zvyšovaniu konkurencie schopnosti v pestovaní obilnín. V dnešnej dobe má približne 150 zaregistrovaných odrôd a hybridov. Výsevná plocha týchto odrôd vo svete je cca. 1 mil. ha. V šľachtiteľskom programe spoločnosti sú plodiny ako je pšenica ozimná, jarná a tvrdá pšenica, tritikale, jačmeň, ovos, raž, kukurica, cirok, sudánska tráva, slnečnica, repka olejná, sója, ľan, proso, ďatelina, mohare pohánka. Spoločnosť sa zaoberá aj výskumom diétnych a diabetických potravín. Šľachtiteľská činnosť prebieha vo dvoch strediskách v Szegede a v západnom Maďarsku v Táplánszentkereszte a na piatich šľachtiteľských staniciach.

Finálne spracovanie osív prebieha vo vlastných moderných závodoch, ktoré pracujú podľa normy ISO 9001:2001.
V posledných rokoch sa zúčastnilo veľa našich odrôd v štátnych odrodových skúškach ÚKSUP-u. Myslíme si, že pre našich partnerov to prináša bližší a hodnovernejší obraz o výkonnosti a prispôsobivosti našich odrôd a hybridov.
K Vášmu úspechu by sme chceli prispievať našimi vedomosťami a odrodami.

 

Zástupca spoločnosti Gabonakutató Nonprofit Kft. na Slovensku

Ing. Alexander Barczi
Tel.: +421 904 995 075, +421 908 433 176
sandor.barczi@gabonakutato.hu